Zorgen over verkeersdrukte Oirschotsedijk-alternatief

Het standpunt van Sociaal Progressief Oirschot is altijd geweest: het zou enorm jammer zijn als de Oirschotsedijk/Eindhovensedijk dicht moet, maar als er een goed alternatief is om binnendoor naar Eindhoven te kunnen rijden, dan doen wij niet moeilijk. Deze alternatieve weg heet: De Challenge-variant. Uitgebreid besproken in dit filmpje van mij.

Op dit moment is er helaas wel een punt komen bovendrijven waarover we moeilijk moeten doen. Er waren al zorgen die we in de raad hebben geuit over de verwachtte drukte op de Challenge-variant tussen punten 1 en 2, oftewel de afslag bij Best op de A58 (punt 1) en het GDC, het industrieterrein bij Acht (punt 2), wat ook aan de Eindhovensedijk ligt.

Toen ik vorige week het rapport ‘Ontwikkelingsvisie Landelijk Strijp’ door Enno Zuidema Stedebouw van december 2008 las, werden mijn zorgen niet minder. Volgens dat rapport is namelijk een extra aansluiting op de A2 van essentieel belang voor het gehele plan. Zie hieronder de kaart:

Overbelasting van wegennet rond BIC, GDC en Westfields
1: bestaande aansluitpunt bij Best op de A58
2: nieuw aansluitpunt op de A2
3: bestaande aansluitpunt op de A2 (Anthony Fokker weg)

Het rapport hamert er meermaals op dat de extra aansluiting bij punt 2 moet worden gerealiseerd om verkeersproblemen te voorkomen. Sinds 2008 is het verkeer flink toegenomen, maar zijn de plannen slechts op een tweetal punten gewijzigd, en één daarvan is het schrappen van de essentiële extra aansluiting….

Essentieel om te constateren: het verkeer afkomstig van het GDC (het industriegebied in het grijswitte vlak rondom punt 2) zal nu niet afgewikkeld worden via aansluitpunt 2, maar zal via een tunnel onder de A2 worden doorgestuurd richting punt 1 (bron: ED van zaterdag 17 augustus 2019)

Terwijl dit Oirschotsedijk-alternatief tussen punt 1 en 2 naar verwachting al ernstig belast zal zijn door alle logistieke activiteiten, sluipverkeer en verkeer van- en naar Eindhoven Airport + bedrijventerrein BIC Noord. Met de extra aansluiting op het GDC zal deze weg nog meer worden belast.

Daarom heeft Sociaal Progressief Oirschot een aantal vragen voorgelegd aan het Oirschotse college. Daarin vragen we om het tegendeel te bewijzen (dus dat er geen extra verkeersdrukte wordt verwacht op dit deel van het Oirschotsedijk-alternatief) en stellen we voor om in samenwerking met Eindhoven de Oirschotsedijk open te houden tot hier meer duidelijkheid over is.

Een gedachte over “Zorgen over verkeersdrukte Oirschotsedijk-alternatief

Geef een reactie