Woning schaarste en wachttijden

black and grey keys

“Er is geen woning schaarste in Oirschot”. Dat antwoord kregen wij van het college op onze raadsvragen in december 2020. Volgens hen ligt de zoekduur gemiddeld genomen over 2020 op bijna 1 jaar. Wanneer dit 2 jaar zou zijn, dan pas is er sprake van schaarste, aldus het college. Als er aantoonbaar schaarste is, kunnen bepaalde voorrangsregels in werking worden gesteld waardoor je mensen uit de regio of uit de eigen gemeente voorrang kunt geven.

Ook de NOS maakt in haar artikel gebruik van dezelfde bron voor dit gegeven, namelijk Wooniezie, de Funda van de regio voor sociale woningen. In het artikel van de NOS lezen we dat de gemiddelde totale inschrijfduur 3 jaar en 7 maanden is, waarvan gemiddeld 1 jaar aan daadwerkelijk zoeken (zoekduur) wordt besteed. Dit jaar gaat de gemeente samen met Wooninc. en ‘thuis – onze twee belangrijkste woningcorporaties – een schaarste onderzoek starten. Op basis daarvan wordt dan ook gekeken of de voorrangsregels moeten worden aangepast.

We juichen dat onderzoek absoluut toe! We moeten namelijk kijken naar de praktijk vinden wij, omdat het hier wel gaat om gemiddelden. Bovendien worden in de cijfers van Wooniezie alleen de zeer kleine groep mensen meegenomen die recent een woning toegewezen hebben gekregen. Er zijn dus genoeg mensen bij die al veel langer dan 1 jaar zoeken naar een woning. Uit een steekproef (20 deelnemers) door ‘Wonen in Oirschot’ blijkt de gemiddelde zoektijd 4,5 jaar te zijn (!)

Enkele bijzondere feitjes uit het artikel van de NOS:

  • Het aandeel huurwoningen van woningcorporaties is tussen 2015 en 2020 afgenomen van 14% naar 13%
  • Landelijk is het aandeel sociale huurwoningen 29%, regionaal 20% en in Oirschot is het aandeel 13%

Oftewel een forse achterstand die ingehaald moet worden!
Of dit gaat gebeuren is twijfelachtig. Uit recent onderzoek door de gemeente onder 18 tot 38 jarigen blijkt dat 47% betaalbaar wil wonen (sociale huurwoning of koopwoning tot 2 ton). Het is de vraag of er voor die prijzen gebouwd kan worden gezien de wooncrisis. Bovendien laat de wethouder mondeling steeds blijken dat hij vooral wil blijven mikken op de hogere segmenten.

Geef een reactie