Weg met de verhuurdersheffing!

Weg met de wooncrisis in Oirschot

Het werd een verhit debat met veel tegenargumenten en mitsen en maren, maar het is toch gelukt! Sociaal Progressief Oirschot heeft samen met het CDA de motie verhuurdersheffing ingediend en met steun van de raad is deze erdoor.

De motie, onder begeleiding van de petitie ‘Weg met de Wooncrisis!’, heeft als doel dat gemeente Oirschot zich uitspreekt tegen de verhuurdersheffing richting de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en richting het Bureau Kabinetsformatie.

Wat is de verhuurdersheffing?

De verhuurdersheffing is in 2013 ingevoerd, onder het mom van het bestrijden van de economische crisis van die tijd. Het kabinet-Rutte I meende dat de wooncrisis toch al was opgelost in 2010 en heeft toen het ministerie van Volkshuisvesting ook opgeheven. Woningcorporaties betaalden vanaf toen een belasting over hun sociale huurwoningen. In totaal kwam dit uit op zo’n 2 miljard per jaar! In totaal is er bijna 13 miljard ontnomen aan Volkshuisvesting in al die jaren.

De woningcorporaties zaten echter ook met een probleem: hoe gaan we al dat geld nu ophoesten? Het antwoord was logisch, namelijk hun enige inkomstenbron verder uitmelken. Dit kwam neer op maximale huurverhogingen. Niet alleen de huurders van sociale woningen werden hierdoor in hun portemonnee geraakt, heel Nederland betaalde hier aan mee. De huurders vroegen namelijk massaal meer huurtoeslagen aan. De Woonbond noemt 420 miljoen euro extra per jaar. Dat is totaal 3,36 miljard euro. Een kwart van de opbrengsten van de verhuurdersheffing werd dus weer verzet naar de doelgroep van wie het geld werd afgenomen.

De verhuurdersheffing heeft niet alleen gezorgd voor hogere huren en een grote vraag naar huurtoeslagen, maar heeft direct ook bijgedragen aan de huidige wooncrisis. Door de verhuurdersheffing hadden woningcorporaties acht jaar lang minder geld om te investeren in nieuwe woningen en het verduurzamen van het oude bestand.

Oirschot heeft samen met een aantal andere gemeenten nu een goed geluid laten horen naar de landelijke overheid: het is tijd om de verhuurdersheffing af te schaffen!

Aan alle petitieondertekenaars, bedankt!

Wie weet, misschien hebben we over een paar jaar nog een Barcelona staan in onze gemeente!

Luuk van Straten
Luuk van Straten

Een gedachte over “Weg met de verhuurdersheffing!

Geef een reactie