Voorkom mobiliteitsarmoede

Voorkom mobiliteitsarmoede in onze mooie gemeente! We stellen voor dat het college onderzoekt met welke maatregelen Oirschot zelf mobiliteitsarmoede kan bestrijden. Het college gaat ons voorstel meenemen in het mobiliteitsplan 2023-2040!

Mobiliteitsarmoede gaat over het niet kunnen komen waar je moet komen. Hierdoor wordt meedoen aan maatschappelijke activiteiten zoals werk, school en cultuur belemmerd. Andere voorzieningen zoals bijvoorbeeld zorg worden moeilijker bereikbaar. Mensen komen hierdoor in een isolement of worden minder zelfredzaam.

Ook in Oirschot, de omliggende kernen en de buitengebieden wonen mensen die om wat voor reden dan ook geen auto rijden. Onze gemeente is nú bezig met mobiliteitsplannen tot 2040! Een aantal zaken wordt onderzocht en in de steigers gezet. Regeren is vooruitzien, dat is prima, maar we zouden wel graag zien dat er meer aandacht is voor de groep inwoners zonder auto. Want we willen niet dat zij door te weinig openbaar vervoer beperkt worden in hun zelfredzaamheid. 

Geef een reactie