Vóór 14 euro minimumloon

Een eerlijk minimumloon ook in Oirschot

Thea Cichy-van Gessel van Sociaal Progressief Oirschot roept het Oirschots college op om landelijk steun uit te spreken over verhoging van het minimumloon naar 14 euro. Thuiszorgmedewerkers, vakkenvullers, distributiemedewerkers en vele anderen werken tegen een minimumloon van 10 euro. Sociaal Progressief Oirschot is voor een eerlijker verdeling van welvaart. Met deze oproep sluiten we ons aan bij initiatieven van de FNV, diverse Brabantse gemeenten zoals Tilburg, Helmond en Den Bosch zijn ons al voorgegaan.

Want we hebben het hier over onmisbare mensen die zelfs met een fulltime baan niet kunnen rondkomen, velen van hen zitten onder de armoedegrens. Bij de invoering van het minimumloon in 1969 bedroeg dit nog 60% van het gemiddelde loon. Vandaag de dag is dat dramatisch gezakt naar zo’n 40%. Ook hebben mensen met een minimumloon de afgelopen jaren maar liefst 20% aan koopkracht ingeleverd!

Onfatsoenlijk, vinden wij.

Nu denkt u misschien dat Oirschot een overwegend welvarende gemeente is. Maar ook hier wonen burgers die niet of met grote moeite rond kunnen komen. Als gemeente en gemeenteraad hebben we allemaal uitdrukkelijk onderschreven dat in Oirschot niemand tussen wal en schip mag vallen. De oproep van Sociaal Progressief Oirschot is dan ook breed gesteund in de raad. Alleen niet door D’66, VVD en het vrouwelijke deel van Dorpsvisie, zij vinden dit een thema voor de aanstaande landelijke verkiezingen.

Maar dát vindt Sociaal Progressief Oirschot ook! En daarom vragen we u om in maart te stemmen voor een partij die staat voor een eerlijker verdeling van welvaart. Het zou wat ons betreft mooi zijn als we op termijn helemaal geen ingewikkeld toeslagensysteem meer nodig hebben.

Voor een welvarend land als Nederland vindt Sociaal Progressief Oirschot het niet meer dan fatsoenlijk dat hardwerkende minima boven de armoedegrens uitkomen.

Geef een reactie