Verhuissubsidie en subsidie Huurgewenning worden verlengd!!

Sociaal Progressief Oirschot vindt raadsbrede steun voor het initiatiefvoorstel de Verhuissubsidie
en de subsidie Huurgewenning door te laten lopen. De Verhuissubsidie liep tot en met 2021 en de
subsidie Huurgewenning tot en met 2022. Van de verhuissubsidie is weinig gebruik gemaakt, en
van de subsidie Huurgewenning helemaal geen. Terwijl dit nu juist hulpmiddelen zijn om de
vastgelopen doorstroom naar passende woningen te bevorderen. Hoe kan het dat er weinig
beroep is gedaan op deze subsidies?

Begin dit jaar kreeg Sociaal Progressief Oirschot een signaal van inwoners die verhuissubsidie
aanvroegen. Zij vingen bot want de subsidie bleek na 2021 verlopen te zijn. Verdere navraag leerde
ons dat veel inwoners helemaal niet op de hoogte zijn van het bestaan van deze regelingen.
Dat verklaart misschien dat er weinig gebruik van is gemaakt. Onbekend maakt onbemind,
dachten wij.


De gemeente bevestigt onze bevindingen. Zij heeft bij betrokken partijen zoals WoonInc en
Wijzer herhaaldelijk aangegeven dat zij inwoners met verhuisplannen moeten tippen op
deze subsidies. De gemeente onderneemt ook zelf stappen om de subsidies beter onder de
aandacht te brengen op www.oirschot.nl . Wij juichen een verbeterslag van de
communicatie naar onze inwoners toe. We vinden het belangrijk dat de gelden van het
Volkshuisvestingfonds ook daadwerkelijk besteed worden aan volkshuisvesting en het
aanpakken van de wooncrisis.


Bovengenoemde regelingen helpen inwoners te kiezen voor een verhuizing naar een beter passende
woning. Hierdoor komt doorstroming op gang. Sociaal Progressief Oirschot vindt dat alle
mogelijkheden die een gemeente heeft om doorstroming vlot te trekken benut moeten worden. Wij
blijven het recht op betaalbare huisvesting onvermoeibaar op de gemeente-agenda zetten.

Fractie Sociaal Progressief Oirschot

Geef een reactie