Veel geld voor “Branding Oirschot”

Er is een flinke som geld vrijgemaakt in het raadsakkoord om de MENS zich thuis te laten voelen in Oirschot. De komende tijd ligt het centrum op de tekentafel. Grote uitdaging is het merk Oirschot te vermarkten zodat nog meer bezoekers de grandeur en allure van het Oirschotse erfgoed komen beleven. “De onderscheidende kwaliteit ten opzichte van omliggende dorpen en steden moet verder versterkt worden door uit te gaan van de kracht van onze identiteit”. Zo schrijft de gemeente. Maar hoe kijkt de MENS die in Oirschot woont en onderneemt tegen dergelijke ambities aan? En wat is die Oirschotse identiteit?

Veel mensen vinden het centrum van Oirschot al een aantrekkelijke plek om te bezoeken.  Juist vanwege al dat erfgoed:  historische pandjes, pittoreske straatjes, een rijke religieuze historie en de prachtige Basiliek. Vergeet niet de gezellige horeca waar Brabantse gastvrijheid goed smaakt. En ook nog eens mooie winkels. Wat kan daar nog aan verbeterd worden?  Samen met een onderzoeksbureau wordt dat onderzocht. Betrokken winkeliers en bewoners mogen participeren.

Alle signalen staan al op groen

We vroegen enkele winkeliers in het centrum hoe zij aankijken tegen de samenwerking met de gemeente. De kritiek was niet mals. Nou kan het zijn dat we toevallig alleen maar azijnpissers hebben gesproken, maar je wordt niet als azijnpisser geboren, denken wij. Positief is dat die winkelier nog steeds graag zijn visie deelt. Hier is een greep uit hun tips&tricks:

  • Alle signalen om een erfgoedgemeente te zijn staan al op groen.
  • Kijk uit met ‘plat vermaak’ op de stoep van het erfgoed, dat maakt de kans kleiner dat ergfoedbezoekers (terug)komen.
  • Zet in op meer variatie in cultuur en evenementen, denk niet alleen aan commercie.
  • Bevorder toename unieke winkels op de markt, de loop naar De Loop werkt niet.
  • Werf jonge winkeliers met eigentijdse concepten.
  • Meer verdieping gewenst van gemeente in wat er speelt bij winkeliers.
  • Ons wordt van alles opgelegd. Zoals over de brug komen met geld.
  • Graag realistischer communiceren over aantallen toeristen per boot (die kwamen niet). Of per e-bike over die andere brug.
  • Zet in op rechtstreekse OV-verbinding tussen Eindhoven en Oirschot
  • Denk ook aan bezoekers uit Boxtel en Best

Over dé Oirschotse identiteit, ook daarover hebben we vragen gesteld, aan Oirschottenaren van uiteenlopend pluimage: de agrariër, ondernemer, kunstenaar, forens, vakman, bezoeker, en gewone inwoner. “Wat is volgens u kenmerkend aan de Oirschotse identiteit?”.  Het eerste antwoord: “Van wie bende gij er inne?”  En verder nog:  “We willen goed eten en drinken, en plezier maken. En leuke winkels zodat we niet overal voor naar Eindhoven hoeven. Doe verder maar gewoon, we zijn hier geen Oisterwijk. En het mag allemaal niet te veel kosten want we letten graag op de centen”.  

En wat vinden wij als sociale partij? De grootste uitdaging is niet het bedenken en uitvoeren van prachtige plannen. Die zit in een goede afstemming met alle inwoners en ondernemers. Om een breed draagvlak te krijgen. En in doelmatig geld uitgeven. Zodat er genoeg overblijft voor knelpunten, die soms al heel lang liggen. Niet alles kan hè. De Oirschottenaar let graag op de centen, en voelt zich thuis als de gemeente dat ook doet.

Een gedachte over “Veel geld voor “Branding Oirschot”

Geef een reactie