Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie

Dit is hét politieke motto van Annemarie Huibers-Kessen, nummer 4 op de kieslijst voor de gemeenteraad van Sociaal Progressief Oirschot. Ga niet van alles zitten bedenken achter je eigen beeldscherm, denk goed na over de inzet van adviesbureaus, en laat inwoners mee oplossen en meedraaien in de uitwerking van plannen. Dan heb je als overheid draagvlak te pakken. Er valt veel met inwoners te bereiken als je als overheid participeert in die wijken.

Gemeenteraadsleden zijn zelf ook inwoners. Wat vinden zij als inwoner van het gemeentelijk beleid?

Wat is je politieke ervaring? “Ik ben in Valkenswaard een aantal jaar gemeenteraadslid geweest voor de Partij van de Arbeid.   Vijf jaar geleden zijn mijn man en ik naar Middelbeers verhuisd. We hebben een fijn huis in het mooie buitengebied gevonden, waar we heerlijk met onze honden in het groen wonen”. Annemarie neemt ook in Oirschot actief deel aan de lokale politiek: “Toen we in Middelbeers kwamen wonen zijn we vrijwel direct lid geworden van Sociaal Progressief Oirschot, want we staan helemaal achter de sociale en groene uitgangspunten van deze partij.”

Wat voor werk doe je? “Ik ben adviseur Duurzaam bouwen bij de Rijksoverheid. Sinds 2018 werk ik mee aan het Programma Aardgasvrije Wijken. In deze functie merk ik hoe belangrijk het is om goed te kijken naar waar de inwoners van die wijken staan, en vervolgens te starten vanuit hun beleving. Daarnaast heb ik een eigen bedrijf genaamd Kruidheerlijkheid, daar komen natuurbeleving en kennis over kruiden bij elkaar”.

Waar maak jij je in de Oirschotse politiek sterk voor? “Ik wil politiek toegankelijker maken, tenslotte gaat het ons allemaal aan. Daarvoor is het noodzakelijk dat er openheid komt in beleid richting de inwoners. Ik zou willen dat het college en de gemeenteraad zich wat meer verdiepen in wat hun beleidskeuzes teweeg brengen in de Oirschotse samenleving. Hierbij niet alleen economische belangen nastreven maar ook zorgdragen voor het welzijn van alle inwoners en voor natuurbehoud en herstel.”

Laten we er sámen voor zorgen dat Oirschot een gemeente is waar iederéén met plezier woont, werkt en recreëert.

Geef een reactie