Stikstofneerslag platslaan

Koelkast van een VVD-er (Rechtsdraaiend)

Er ligt er een plan van de regering om een flinke stap te maken in het verminderen van de stikstofneerslag in natuurgebieden. Waarbij grootschalige productie in boerenbedrijven teruggedrongen moet worden. Wat vinden wij als sociale en groene partij van dit plan?

Al jaren pleiten wij voor schaalverkleining mét een eerlijk verdienmodel voor  natuurinclusief boeren. Zie bijvoorbeeld  www.groenensociaal.nl/samen-groen/ . Het huidige systeem is echter nog steeds gericht op hoge productie waarvan driekwart voor de export. Grotere boeren hebben veel kleinere weggeconcurreerd. Kunstmest en bestrijdingsmiddelen zijn nodig om die hoge productie te halen. En de mest blijft hier. Daardoor raakt onze bodem zodanig verstoord dat alleen braam en brandnetel het goed doen en bijvoorbeeld onze eigen Hollandse eik het zwaar heeft. Daarbij is ook nog eens veel landbouwsubsidie uit Brussel nodig. Kortom: het grootschalige boerenbedrijf mag de samenleving wat kosten.

Wij zijn niet bang voor een lege koelkast

Inmiddels zijn er in die samenleving voldoende voorbeelden van voedselproductie met behoud van biodiversiteit. Wij zijn dus niet bang voor een lege koelkast. Een van de uitgangspunten van Sociaal Progressief Oirschot is juist díe bedrijven met overheidsmaatregelen te steunen.

De oplossing is en-en-en

De finale oplossing voor stikstofneerslag en andere ongewenste milieueffecten moet in de héle samenleving gevonden worden: het is en-en-en.  Ontzie vervuilende industrieën en de transportsector niet. Als consument kunnen wij allemáál onze bijdrage leveren als we accepteren dat er iets minder kan van alles dat we leuk en lekker zijn gaan vinden.  Zoals minder vliegvakanties (want willen wij in Oirschot nou echt dat vliegveld Eindhoven de gemiste capaciteit van Schiphol gaat opvangen?).  En minder vlees op de barbecue. En vanzelfsprekend minder én minder snelle autokilometers, in plaats van weer terug naar VVD-snelheden van 130. 

De megastal aan de Logtsebaan is van de baan!

Voor Oirschot zijn we nu blij met de megastal-loze oplossing voor de Logtsebaan, u weet wel, dat varkensbedrijf dat grenst aan de Kampina. Hierdoor kan er weer iets meer woningbouw vlot getrokken worden. Want die zit bijna op slot door stikstofneerslag. We willen toch allemaal dat onze kinderen en kleinkinderen nieuwe woningen kunnen betrekken in een groene en gezonde leefomgeving?

Bestuur en fractie van Sociaal Progressief Oirschot

4 gedachtes over “Stikstofneerslag platslaan

 1. De protest boeren zijn op weg naar Stroe, ja ook Oirschotse boeren. Ik steun ze op geen enkele manier. Wel die boeren openstaan voor een eerlijke discussie en het probleem onder ogen willen zien. Ook in Oirschot zijn er teveel dieren en ook in Oirschot zal er flink gereduceerd moeten worden. Dit geluid om drastisch de veestapel terug te dringen is al zeker 30 jaar een discussie. Het was tegen dovemansoren oren en de boerenlobby heeft hier belang bij en zal er alles aan doen om de boeren te ondersteunen in deze protesten. Helaas is het protest onder valse voorwendselen. Hieronder de fabels die massaal verspreid worden. Het stikstofbeleid is maat werk en de provincie zal moeten kijken hoe het plan uitgevoerd moet gaan worden.

  Tweede Kamer debatteert voor het eerst sinds de verkiezingen over de stikstofcrisis. Een belangrijk moment, want er zal worden gesproken over de grote verbouwing van de Nederlandse landbouw. Hiervoor is maar liefst 25 miljard euro ter beschikking gesteld en dat biedt enorme kansen om de vele problemen van de intensieve veehouderij aan te pakken. Helaas worden hierbij ook weer de nodige onwaarheden over stikstof van stal gehaald. We zetten ze hier op een rijtje.

  ‘Verduurzamen landbouw brengt voedselzekerheid in gevaar’
  ❌ Onwaar. Willen we onze voedselzekerheid en onze boeren beschermen is het júist van belang dat we onze afhankelijkheden van fossiele brandstoffen, kunstmest en veevoer doorbreken door de omslag te maken naar ecologische landbouw, de veestapel drastisch te krimpen en kortere ketens en voedselsoevereiniteit centraal te stellen. Anders blijven we van crisis naar crisis hoppen. Lees hier meer wat de gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn voor voedselveiligheid. https://www.greenpeace.org/nl/natuur/50946/wat-zijn-gevolgen-oorlog-oekraine-voor-voedsel/

  ‘Het stikstofprobleem speelt alleen in Nederland’
  ❌ Onwaar. Ook in andere EU-landen lijdt de natuur onder teveel stikstof. De Vlaamse overheid heeft bijvoorbeeld onlangs besloten de varkensstapel met 30% te krimpen en 60 piekbelasters uit te kopen.

  ‘Stikstof is niet slecht voor de natuur’
  ❌ Onwaar. Ecologen zijn het er over eens: onze natuur lijdt al decennialang onder de te hoge stikstofneerslag. Nederland is op basis van wetgeving verplicht om strikt beschermde natuur niet te laten verslechteren. En dus de stikstofneerslag drastisch terug te dringen. Teveel stikstof werkt als ‘fastfood’: sommige planten groeien heel hard en verdringen andere soorten. De gevolgen van te veel stikstof zijn veelomvattend: soorten verdwijnen, enkele dominante soorten overheersen, er is bossensterfte, verlies aan insecten en achteruitgang van bodem- water- en luchtkwaliteit.

  ‘Boeren hebben genoeg gedaan om minder stikstof uit te stoten’
  ❌/✅ Deels waar. Het klopt dat de uitstoot de afgelopen jaren is teruggedrongen. Maar het is nog steeds veel te veel en dat komt (binnen Nederland) voornamelijk vanuit de intensieve veehouderij.

  ‘We kunnen de stikstofcrisis tegengaan met technische oplossingen’
  ❌ Onwaar. Technische foefjes kosten boeren veel, maar leveren keer op keer veel minder op dan beloofd. Geen wonder deze vaak bij de rechter stranden. Deze technieken zijn veelal – letterlijk – end-of-pipe maatregelen die het onderliggende probleem onopgelost laten en geen oplossing voor bijvoorbeeld het klimaat bieden. De enige structurele oplossing is krimp van de veestapel en een omslag naar ecologische landbouw.

  ‘We moeten trots zijn op onze landbouw’
  ❌ Onwaar. Industriële veeteelt lijkt goed te scoren op duurzaamheid, maar dit komt door enkel naar de efficiëntie van het eindproduct te benoemen: de directe uitstoot van broeikasgassen voor de productie van een kilo vlees of een liter melk bijvoorbeeld. De voetafdruk van sector als geheel en de gevolgen voor onze natuur, het klimaat, ontbossing voor veevoer en dierenwelzijn worden vaak handig buiten beschouwing gelaten. We kunnen veel meer mensen voeden als we minder vlees en zuivel produceren en consumeren. En de industriële landbouw moet worden omgevormd van de oorzaak van natuurverlies en klimaatverandering naar een oplossing: ecologische landbouw met drastisch minder dieren.

  De balans opmaken na het debat
  ❌ Tijdens het debat waren de onwaarheden talrijk. Er is helaas een aanzienlijke twijfelbrigade in de Tweede Kamer die onzekerheden uitvergroten, met als doel de hoognodige omslag in de landbouw tegen te gaan of te vertragen.

  ✅Gelukkig was de motivatie om de natuurcrisis aan te pakken bij meerdere partijen hoog. Daar werden ook goed onderbouwde argumenten bij genoemd.

  ✅ Ook de minister voor Natuur en Stikstof liet zich niet verleiden door de twijfelbrigade. Zij erkent dat de urgentie hoog is en we NU moeten handelen voor behoud van onze natuur.

  ❌ De minister heeft ons helaas nog niet voldoende overtuigd of haar plannen voldoende en snel genoeg zijn om de #natuurcrisis te stoppen. Onlangs hebben we met een nieuw rapport gealarmeerd dat het voor 14 strikt beschermde natuurgebieden nu of nooit is.

  Wat is nodig?
  Het kabinet kan niet langer wachten met maatregelen en zal direct aan de slag moeten. Alle sectoren moeten bijdragen aan het oplossen van het probleem, zowel de veehouderij, de luchtvaart, het verkeer als de industrie. De grootste bron van de stikstofneerslag is de Nederlandse landbouw, en dan met name de veehouderij. Daarom is een omslag naar ecologische landbouw met minder dieren absoluut noodzakelijk. Met zoveel mogelijk boeren en een goed verdienmodel. Zo kan de landbouw worden omgevormd van een oorzaak van natuur- en klimaatproblematiek naar een oplossing. Kortom, minister Van der Wal, aan de slag!

  Wij blijven ons vol in zetten om de natuur in Nederland te beschermen en herstellen. We zullen de uitwerking van de plannen en de ontwikkelingen van de komende maanden nauwlettend in de gaten houden en tot (juridische) actie overgaan waar nodig.

  Wat kan jij doen?
  Minder vlees eten is echt een van de beste dingen die je kunt doen voor onze planeet. De impact van vlees eten is buitensporig groot. Dierlijke producten zijn verantwoordelijk voor ongeveer 60% van de voedsel gerelateerde uitstoot van broeikasgassen. Vlees en zuivelproducten zijn de onderdelen van ons dieet die het meest schadelijk zijn voor onze natuur en voor ons klimaat.

  1. Leerzaam verhaal…en we kunnen als individu nog veel meer doen. Zoals minder vliegen, minder autorijden , geen terrasverwarmers gebruiken, enzovoorts

 2. Gelukkig een duidelijk standpunt van SPO, na zo veel onduidelijkheid over het standpunt over de intensieve veeteelt in het verleden.

  “Kortom: het grootschalige boerenbedrijf mag de samenleving wat kosten” blijft echtet wel een heel merkwaardige zinsnede, die om verduidelijking vraagt.

  Waarom mag het grootschalige boerenbedrijf de samenleving wat kosten? Ik dacht dat grootschalige bedrijven bedoeld waren om de samenleving iets op te leveren!

  We gaan toch niet wennen aan het idee dat ondernemers gratis vergunningen hebben gekregen om onze gezondheid en natuur te verpesten en nu de gevolgen overduidelijk zijn ze ook nog eens financieel te subsidiëren?

  De “boer” aan de Logtsebaan heeft geen varken in zijn papieren megastal gehad waarvoor hij destijds te gemakkelijk een vergunning kreeg van gemeente Oirschot. En nu kan hij miljoenen eisen van de gemeenschap om de stal niet te gaan bouwen???

  Kom op bestuur en fractie van Sociaal Progressief Oirschot, een beetje kritischer graag dan het uiten van blijdschap over het niet doorgaan van de megastal, op kosten van alle belastingbetalers (ja, ook die, die al jaren strijden tegen deze gekte).

 3. Ha Ruud,

  Als je de zinsnede “mag de samenleving wat kosten” in haar context plaatst (namelijk de ellende opgesomd in de alinea daarvoor) dan heeft de zin een andere betekenis dan de letterlijke lezing die jij er aan geeft. Iets als “Tjonge tjonge dat mag wat kosten zeg”.

  En de tweede gedachte die jij deelt vind ik een “jump to conclusions”. Ja we zijn blij dat dáár geen megastal komt! Maar dat impliceert niet dat we geen kritiek hebben op de wijze waarop vergunningen verleend worden, zelfs geleased worden om zoveel mogelijk papieren varkens te hebben, terwijl op voorhand duidelijk is dat het bedoeld is om zo’n hoog mogelijke afkoopsom te incasseren, inderdaad van de belastingbetaler. Een schaamteloos verdienmodel als je het mij vraagt.

Geef een reactie