Sociaal Domein Oirschot: kiezen voor Eigen Regie of Remmende Samenwerking

De gemeenteraad besluit binnenkort over het sociaal domein.
Blijven we samenwerken met andere gemeenten? Of nemen we zelf verantwoordelijkheid voor de mensen voor wie het beleid is bedoeld. Samenwerken is positief. Je maakt gebruik van elkaars kennis en mogelijkheden. Je wordt gecorrigeerd op blinde vlekken.

Wat kan er tegen zijn op gemeenten die samenwerken ?

Niets. Zolang samenwerken betekent gebruik maken van elkaars ervaring en mogelijkheden.

Alles. Als samenwerken synoniem wordt met oeverloos overleg over gemeenschappelijke visies. En besluitvorming uitblijft.

Een voorbeeld uit mijn eigen praktijk. Een jonge, getalenteerde vluchteling is aangenomen op de Fontys Hogeschool in Tilburg. Een prebachelor jaar moet hem op hetzelfde niveau brengen als zijn Nederlandse medestudenten. Hij heeft voor dit jaar helaas geen recht op studiefinanciering. Zijn medestudenten uit Tilburg krijgen een aanvullend jaar bijstand. Met vrijstelling van sollicitatieplicht. Die wordt voor onze vluchteling afgewezen door ISD de Kempen. Moet hij gaan verhuizen van Oirschot naar Tilburg om deze vrijstelling te krijgen?
De directeur van ISD De Kempen zegt toe het in te brengen in het maandelijkse overleg met de wethouders van de 8 betrokken gemeenten. Na 2 maanden is er nog geen antwoord. Dus nog maar eens geïnformeerd bij onze Oirschotse wethouder. Ja, het is ingebracht maar er kan nog geen beslissing over genomen worden. Dit herhaalt zich een paar maal. En ineens zijn er 8 maanden voorbij!

Het voorbeeld (er zijn er meer) illustreert hoe intergemeentelijke samenwerking kan leiden tot besluiteloosheid. Zeer demotiverend voor de betrokken student. Aansturing vanuit eindverantwoordelijkheid van de daarvoor aangewezen persoon, de wethouder, is hier de oplossing.

De gemeenteraad beslist in oktober over de gewenste rol in het Sociaal Domein. Ik verwacht dat een meerderheid het verschil zal zien tussen Eigen Regie en Remmende Samenwerking.

Een gedachte over “Sociaal Domein Oirschot: kiezen voor Eigen Regie of Remmende Samenwerking

  1. Per 1 juli delegeren de Kempen gemeenten bestuurstaken, waaronder maatwerkvoorzieningen WMO aan een dagelijks bestuur .
    https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2019-808.html
    Lijkt me goed voor de snelheid van beslissen.

    Het gisteren door de Raad genomen besluit voor “Eigen Regie” van Oirschot en samenwerking met Best zal op bovenstaand de nodige wijzigingen gaan betekenen. https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Oirschot/8aa2c45c-c289-4719-9384-0d6da4f2266f

Geef een reactie