Samenwerken met andere gemeenten: hoe zit het?

Oirschotse samenwerkingen binnen Metropool Regio Eindhoven

Volledig zelfstandig blijven gaat niet meer. De gemeentelijke taken zijn pittiger geworden en we merken steeds vaker dat de specialistische kennis en de capaciteit in de organisatie ontbreekt. Daarom koos de gemeenteraad in oktober 2018 om per thema met andere gemeenten samen te werken. De meeste thema’s zijn belegd ‘richting Eindhoven’, een aantal thema’s bij de Kempen.

Er moet opgemerkt worden dat er ‘beperkt aanbod’ is qua samenwerkingsmogelijkheden. Soms kun je enkel naar de Kempen kijken voor één thema, en soms enkel richting Eindhoven. Over het algemeen kan gezegd worden dat wij als partij uiteindelijk ’tevreden’ zijn over de gemaakte keuzes qua samenwerkingen. Dit is de actuele situatie:

Gemeentelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten:
– Bedrijfsvoering en back-office

Strategische Kempenagenda
– Transitie Landelijk gebied (uitvoering)
– Energietransitie (uitvoering)

Best-Oirschot-Veldhoven:
– Sociaal Domein
(In oktober 2019 is vastgesteld dat we zelf regie gaan voeren, maar mogelijk met Best willen gaan samenwerken op dit thema)

Stedelijk Gebied Eindhoven:
– Economie
– Wonen
– Ruimte
– Voorzieningen en Evenementen

Metropool Regio Eindhoven:
– Mobiliteit
– Economie
– Energietransitie (strategie)
– Transitie landelijk gebied (strategie)

De landelijke thema’s (Energietransitie en Transitie landelijk gebied) worden bij de Metropool Regio Eindhoven strategisch uitgedacht en worden in deelregio’s uitgewerkt. Wij vallen daarbij in de Kempen-regio gezien overeenkomstige uitdagingen in de Kempen gemeenten.

Geef een reactie