Over hemelwater en andere ‘overlast’

Op de valreep van de laatste raadsvergadering van 2020 weet Sociaal Progressief Oirschot de natuur en klimaatcrisis nog onder de aandacht te brengen,  de laatste tijd wat overschaduwd door corona. De hemelwaterverordening staat immers op de agenda.   En er is iets over het losschieten van de bruid … er mag al zo weinig vandaag de dag, laten we één traditie nou niet om zeep helpen in de nieuwe APV, vindt Dorpsvisie. Els Claassen dient een motie in. Of was het nou een amendement?

Joep van de Ven merkt hierover op dat sommige bewoordingen misschien wat verwarrend overkomen in al die huiskamers waar de raadsvergadering wordt gevolgd. In elk geval vindt Dorpsvisie dat het losschieten van de bruid (nooit van gehoord) moet mogen. Het blijkt een aloude carbidschiettraditie voor bierminnende carnavalsvierders, oorspronkelijk bedoeld om kwade geesten te verdrijven bij een bruidspaar. Laten we daarom het carbidschietverbod alleen op oudjaarsavond doen, vraagt Els Claassen. De portefeuillehouder, onze burgemeester, kan er in meegaan en antwoordt met een trefzekerheid waar carbidschieters nog wat van op kunnen steken: er komt een artikeltje bij in de APV waarin een uitzondering wordt gemaakt voor deze ene traditie, ergens vlak voor de carnaval.

Fractievoorzitter Arnold de Vries kan dus bijna het hele jaar veilig met zijn honden over straat. Hij was wel zo coulant naar Erik Strijbos die tot verrassing van zijn fractiegenoten (en vermoedelijk ook van alle partijleden die dit nu lezen) onthult een geoefend carbidschieter te zijn. Erik stemt als enige van de fractie vóór het amendement van Dorpsvisie. Hè hè, eindelijk weer eens iets leuks in het verschiet.

Over het hemelwater, we hadden al raadsvragen gesteld over verdroging, naar aanleiding van een brandbrief van de Werkgroep Natuur en Landschap de Beerzen, met onder meer de vraag hoe de gemeente de gebruikers van gebieden kan aansporen om een bijdrage te leveren in de aanpak tegen verdroging. Vandaag staat die hemelwaterverordening op de agenda. Het college streeft tot 2045 stapsgewijs naar afkoppeling van schoon hemelwater van het riool, om het riool te ontlasten.  Wij missen het belang van langer vasthouden van het hemelwater in het stuk, want dit helpt in de strijd tegen verdroging. Sociaal Progressief Oirschot dient samen met D66 een motie in over afkoppelen en vasthouden van water waar we nu meteen al actie op moeten ondernemen.

Het antwoord van de wethouder is een blijde boodschap die de motie overbodig maakt.  Want ze is dat allemaal al van plan!  Het staat alleen niet in het stuk. In haar plan worden de Oirschotse inwoners meegenomen: er komt een project gericht op afkoppeling en opvang in regentonnen aan de voorkant van woningen. Voor de al dan niet versteende achtertuinen worden bewoners gestimuleerd hetzelfde te doen. Hier zijn we blij mee. Ook met de toezegging dat ze deze concrete plannen begin 2021 in een raadsinformatiebrief zal communiceren, om de raad op de hoogte te houden van de voortgang. Opdat de raad de gewenste nattigheid kan controleren.

En dan nog dit:  als u wil weten wat er nog meer wordt besloten op zo’n vergadering dan hebben we een kijktip voor 2021: volg die raadsvergaderingen digitaal via deze link, dan ziet u met eigen ogen waar uw favoriete partij zoal voor en tegen stemt.  We leven inmiddels met zijn allen toe naar dat nieuwe jaar. Eerst nog de afsluiting van het bizarre jaar, 2020 zal met stille trom vertrekken. Tot besluit wenst de burgemeester ons fijne feestdagen en bovenal een mooier 2021! Daar sluiten wij ons van harte bij aan!

Geef een reactie