Onderwijsgeld: op studiereis of beter onderwijs?

Ons bereikte berichten dat SKOBOS, de organisatie achter diverse basisscholen in onze gemeente, een studiereis wil gaan maken naar New York met 17 personen van het management en bestuur. En dat zij in 2015 reeds met een groot gezelschap een studiereis hebben gemaakt naar Singapore. We vragen ons hardop af of deze geldbesteding bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs, en zo ja, op welke manier. Kunnen bovendien dezelfde lessen niet worden opgedaan door een kleinere groep mensen die informatie deelt aan de rest van de groep?

Lees hier meer over in het ED van vandaag: “Vraagtekens bij studietrip naar de VS

Als Sociaal Progressief Oirschot vinden we de kwaliteit van het onderwijs belangrijk. De gemeente maakt samen met de onderwijsinstellingen afspraken over de lokale educatieve agenda. Het gaat dan bijvoorbeeld over conciërges, zwemonderwijs, excursies, maatschappelijke en pedagogische doelen of andere aanvullende onderwijsvoorzieningen zoals bijvoorbeeld bijdragen aan studiekosten voor mensen die het minder breed hebben. Gewoonlijk is er dan ook discussie over wie welk gedeelte betaalt.

Volgens onze informatie is SKOBOS altijd kien op de juiste besteding van haar middelen aan onderwijs gerelateerde doeleinden, wat prijzenswaardig is. Toen de berichten over de studiereizen ons ter ore kwamen hebben we desondanks meteen bezorgde raadsvragen gesteld.

We willen namelijk graag weten wat de beoogde doelen en resultaten zijn/waren van deze studiereizen, wat de kosten zijn, hoe deze worden betaald en hoe dat deze reizen passen in de onderwijsdoelstellingen van SKOBOS en eventueel de lokale educatieve agenda.

We wachten deze antwoorden met spanning af, want het kan namelijk niet zo zijn dat gemeenschapsgeld dat bedoeld is voor goed onderwijs op een mogelijk verkwistende manier wordt ingezet.

2 gedachtes over “Onderwijsgeld: op studiereis of beter onderwijs?

  1. Ik lees dit bericht vol verbazing. Wij hebben op een Skobosschool gezeten en geswitcht omdat ze niet wilde meewerken aan het Dyslexieonderzoek van 1 van onze kinderen. Toen bleek na het zelf dan maar te financieren van de onderzoeken bij een externe onderzoeksinstantie dat hij wel degelijk dyslexie had hij toch geen ondersteuning zou krijgen omdat er geen geld en tijd voor was. Er was volgens zegge ook geen extra potje voor kinderen met leerproblemen. Nou lees ik dat dit dus toch het geval is. Kinderen dus niet helpen maar zichzelf wel een reisje kunnen geven van het extra geld dat ze van de regering krijgen voor de leerlingen aangevuld met een reserve leergeldpotje valt naar de gewone burger niet uit te leggen.
    Komt nog bij dat dhr. Bruinsma dit jaar nog met pensioen gaat en schijnt wel mee te gaan. Wat gaat deze man nog toevoegen aan het 21e leren?????? voor de kinderen bij terug komst.

    Dit kan toch zeker anders, mocht deze reis echt echt nodig zijn kan het met veel minder afgevaardigden ook gedaan worden. De opgedane kennis moet per slot van rekening toch overgebracht naar de leerlingen dus met bijvoorbeeld 2 afgevaardigden zou ook voldoende kunnen zijn die de opgedane kennis en informatie overdragen naar de andere collega’s die het op hun beurt overbrengen naar de leerlingen. Als dat niet kan heeft het ook geen zin om met 17 leerkrachten, directeuren en CEO te gaan doen, want ze doen het per slot van rekening toch allemaal voor onze kinderen!!!

    Dit hele verhaal is gewoon te bizar voor waarden en ken ook maar weinig basisscholen die dit soort reisjes maken. en dit is zeker niet het eerst snoepreisje dat Skobos maakt. Engeland heeft de revue ook al gepasseerd.

Geef een reactie