Motie aangenomen, ondertekenaars bedankt!!

Oirschot heeft zich dankzij de gehaalde motie zich uitgesproken tegen de verhuurdersheffing. Nu gaat deze landelijk er ook af! Weer een stap dichterbij blijvend betaalbaar wonen! Voor meer informatie over de verhuurdersheffing, kijk onze blogpost: Weg met de verhuurdersheffing! – Groen en Sociaal

Fijne feestdagen!

Een gedachte over “Motie aangenomen, ondertekenaars bedankt!!

 1. Goed gedaan. Het gaat hier echter om een verlaging van het tarief, geen afschaffing. Jammer dat de motie (ingediend door de SP) voor bevriezing het niet gehaald heeft:

  ’21 december 2021

  De Eerste Kamer steunde dinsdag 21 december met algemene stemmen het voorstel van het kabinet om de verhuurderheffing voor woningcorporaties te verlagen. De Kamer stemde ook over een motie van senator Van Apeldoorn (SP) om het aandeel van de WOZ in de verhuurderheffing in 2022 te bevriezen. Deze motie werd verworpen.’

  ‘De fracties waren een week eerder, tijdens het debat op 14 december, eensgezind in hun vraag aan de minister waarom de verhuurderheffing niet in zijn geheel wordt afgeschaft in plaats van deze verlaging. De woordvoerders van GroenLinks, SP, PVV, 50PLUS, CDA, PvdA, D66, ChristenUnie en OSF wezen allen op de grote problemen op de woningmarkt, zowel in de sociale woningbouw, als op de markt voor koopwoningen. ‘

  Bron: https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20211221/kamer_steunt_verlaging_tarief

  Omdat dit een politieke site is, hier ook een politieke achtergrond:

  PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP stemden voor de invoering van de Verhuurderheffing:

  ‘Het voorstel (EK, A herdruk) is op 21 november 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 juli 2013 zonder stemming aangenomen.’

Geef een reactie