Niet alles kan in de natuur

Het kan je nauwelijks ontgaan zijn, de commotie rond de Kromvensedijk, veel aandacht in het Eindhovens Dagblad, het Oirschots Weekjournaal en in het landelijk dagblad Trouw. De bestuursrechter in Den Bosch heeft inmiddels uitspraak gedaan en erbij gezegd dat het een moeras is geworden aan vergunningsaanvragen, -verleningen, -intrekkingen en inzet van gemeentecapaciteit rond het perceel aan de Kromvensedijk.

Niet alleen de pers en omwonenden roeren zich, het staat ook op de politieke agenda: Sociaal Progressief Oirschot heeft een interpellatiedebat aangevraagd over deze slepende kwestie. Dat debat is dinsdag 30 maart live te zien in de gemeenteraadsvergadering, die start om 18:00 uur.

Reacties van omwonenden op de commotie laten een verdeeld beeld zien, sommigen vinden dat de bewoner zijn gang maar moet gaan, het is toch zíjn terrein. Anderen komen op voor de natuurwaarden: de bewoner mag heus wel zijn gang gaan maar niet alles kan op die plek. En sommigen komen op voor gelijke behandeling van iedere inwoner. Het kan niet zo zijn dat de ene inwoner zich moet houden aan het bestemmingsplan en de andere niet.

Samenvattend gaan hier de vragen van Sociaal Progressief Oirschot over: hoe is de taakopvatting van het college ten aanzien van bescherming van natuurwaarden, kan het college beargumenteren dat voor deze bewoner van het bestemmingsplan afgeweken mag worden, kan het college uitleggen wat maakt dat de schade die deze bewoner aan het zandpad veroorzaakt herhaaldelijk op kosten van de gemeenschap is hersteld, en kan het college toelichten wat maakt dat het zo moeilijk is om vast te stellen of een vergunning wel of niet verleend kan worden.

Het doel van het interpellatiedebat is duidelijkheid verschaffen in het moeras. Wij vinden transparante politiek belangrijk voor het vertrouwen in de overheid. Als de een meer mag dan een ander dan moet dat goed uitgelegd kunnen worden. En die uitleg hebben we tot nu toe nog niet gekregen van het college. We komen er na dinsdag op terug.

2 gedachtes over “Niet alles kan in de natuur

Geef een reactie