Lucht, maar niet zonder zorgen

Terrassen in Oirschot weer open

Dit artikel van ons stond vorige week in het Oirschots weekjournaal:

Had u vorige week dinsdag ook dat gevoel na de laatste ‘versoepelingen’ van onze minister-president en minister De Jonge? Eindelijk een beetje licht aan het einde van de tunnel? Wij in ieder geval wel. Oké, we moeten nog steeds afstand houden, mogen met dit mooie weer nog niet eens gezellig met z’n allen barbecueën, nog niet samen repeteren met de harmonie of als vanouds voetballen. Onze kring is veel kleiner geworden, maar… er is tenminste weer ìets van perspectief.

Gelukkig probeert de regering ondernemers en werknemers te steunen via allerlei regelingen. Maar helaas dienen de eerste faillissementen en ontslagen zich al aan. En we zijn nog bezorgd om onze ouderen in verpleeghuizen, of voor onze naasten die aan het Corona-front de zorg voor anderen op zich nemen. En ook in ons eigen Oirschot is verdriet om naasten die zijn overleden of moeizaam herstellen van het virus. Voor iedereen zijn onzekerheden over de toekomst toegenomen, maar voor de een zijn de gevolgen echter erger dan voor de ander.

Als Sociaal Progressief Oirschot vinden we het natuurlijk belangrijk dat iedereen die steun nodig heeft, deze ook echt krijgt.

De overheid in Den Haag is gelukkig ruimhartig en de gemeente voert uit. Als sociaal-progressieve partij in de gemeenteraad controleren we de gemeente om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen tussen wal en schip vallen. Waar nodig trekken wij aan de gemeente-bel als zaken niet of te traag worden opgepakt. En als u vindt dat zaken aandacht behoeven: laat het ons a.u.b. weten!

Maar ondanks allerlei steunmaatregelen hebben we ook nog andere (Oirschotse) zorgen. Bijvoorbeeld: Hoe ziet de toekomst van De Enck eruit? Met maximaal 100 bezoekers (laat staan 30) kan er nooit sprake zijn van een sluitende financiering. Er moest nu al geld bij, maar hoeveel nog extra in de toekomst? En hoe dichten we de financiële gaten die ontstaan bij onze sportclubs nu kantine-inkomsten wegvallen? Oirschot heeft niet van die diepe zakken zoals de overheid die heeft.

Vooruitkijkend: voor de tijd na de Corona-crisis vinden wij als sociale partij dat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten mogen dragen. En van vermogende mensen mogen we ook een bijdrage vragen aan het herstel van de gemeenschapspot. Solidair zijn met onze sociaal-economisch minder sterke ‘buren’ versterkt onze gemeenschap.
Over de ontdekking dat er zogenaamde cruciale beroepen zijn, zoals de handen aan het bed en de onderwijzer voor de klas: wij vinden dat deze beroepen de salariëring moeten krijgen die past bij deze waardering. Maar daarover beslist Den Haag. En als samenleving willen we kijken in de spiegel die deze crisis ons voorhoudt. We zijn niet alleen een sociale maar ook een groene partij. De lucht is nu schoner, het energieverbruik is lager, er is minder verkeersoverlast en minder vliegbewegingen. We willen het autogebruik ontmoedigen in de dorpskern, het fietsen promoten, stevig doorpakken op de energietransitie en het aantal dieren in de intensieve veeteelt ook in Oirschot terugdringen.

Voor de komende weken hopen we dat we elkaar langzaam wat meer mogen treffen. Het zou mooi zijn als we onze dorpspleinen en terrassen zo inrichten dat we elkaar op veilige afstand kunnen ontmoeten, en een hapje en drankje kunnen nuttigen. Samenwerken aan samenleven doen we tenslotte mét elkaar.

Blijf gezond!

Namens Sociaal Progressief Oirschot,

Raf Daenen, 06-46298931
Arnold de Vries, 06-51703035

Geef een reactie