Kostenberekening Aquaduct vs. Viaduct

A58 Viaduct Oirschot

Diverse inwonersgroepen en alle politieke partijen waren tot vorige week verenigd in het Pact-A58 dat niet tégen de verbreding van de A58 is, maar deze juist zo goed mogelijk wil inpassen. Deze samenwerking heeft o.a. geresulteerd in een raadsvoorstel dat vorige week dinsdag unaniem werd aangenomen. Het raadsvoorstel regelt financiering voor een onderzoek naar de kosten van een alternatieve passage van het Wilhelminakanaal in relatie tot de verbreding van de A58.

Simpel gezegd: er zijn momenteel 2 viaducten gepland voor de A58 die naast elkaar komen te liggen over het kanaal. Maar stel dat we dat niet doen, en gaan voor een tunnel onder het kanaal (een aquaduct). Wat zouden dan de extra kosten zijn? Het Pact-A58 ziet kansen om door middel van aanvullend onderzoek aan te kunnen tonen dat de keuze voor de 2 geplande viaducten niet genomen is op feitelijke onderbouwing.

Het Pact-A58 ziet de volgende redenen om de passage onder het Wilhelminakanaal opnieuw onder de aandacht te brengen:

  • Uit de resultaten van onderzoek is gebleken dat de startbeslissing door de minister niet onderbouwd is: noch op effecten voor de leefomgeving, noch financieel;
  • Naar aanleiding van de stikstof-discussie is inmiddels aangegeven dat de verbreding van de A58 minimaal 1 tot 3 jaar vertraging op gaat lopen;
  • Met de komst van de omgevingswet per 1 januari 2021 is het wettelijk verplicht bij planvorming het aspect ‘Gezondheid’ mee te nemen in de afweging;
  • Het hele denken rondom milieu/klimaat en leefomgeving is de afgelopen jaren gewijzigd, waardoor deze thema’s zwaarder wegen bij de afweging van alternatieven.

Een aquaduct en verdiepte ligging van de A58 kan zeer gunstig uitpakken voor het leefklimaat en achtergrondgeluid in Oirschot.

Politiek verlaat het Pact-A58

Om de rollen zuiver te houden zijn alle raadsleden uit het Pact-A58 gestapt. De politiek kan immers geen opdracht aan zichzelf geven. Ook zou dan onze controlerende rol als raadsleden in het gedrang komen. Desondanks hopen we dat de onderzoeksresultaten aantonen dat een Aquaduct vele malen goedkoper is dan de eerder genoemde 140 miljoen. Met het rapport onder de arm kunnen we als politieke partijen en het Pact-A58 een beter onderbouwde discussie voeren met o.a. de minister en Rijkswaterstaat. Zodat het voorkeursalternatief voor de passage onder het Wilhelminakanaal weer wordt heroverwogen!

Een gedachte over “Kostenberekening Aquaduct vs. Viaduct

Geef een reactie