KEUZES maken om het huishoudboekje op orde te brengen!

Keuzes maken i.p.v. asociaal bezuinigen

Volgens Frank Lammers is Oirschot de 7e rijkste gemeente van Nederland. Waarom wordt er dan zo asociaal bezuinigd op bijvoorbeeld muziek en de bieb? Hoe ernstig is de situatie en kunnen we andere keuzes maken? Wij denken van wel!

RIJKE GEMEENTE?
We hebben inderdaad 30 miljoen op onze spaarrekening. Helaas mogen we deze reserves niet overboeken op onze lopende rekening. Wil je weten waarom: lees hier het technische maar heldere verhaal van een andere gemeente met grote reserves.
Onze lopende rekening schiet fors tekort en we moeten een sluitende begroting hebben, anders tikt de provincie ons op de vingers.

WAAROM IS ER INEENS MINDER GELD?
Kleinere gemeenten krijgen steeds minder geld uit Den Haag en daarbij worden wij ook nog eens opgezadeld met méér taken. Meer samenwerken is dan het devies! Echter zijn de kosten van deze thematische samenwerkingen via zogeheten ‘verbonden partijen’ ook flink gestegen en het bijsturen daarvan blijkt verdomd lastig. Als gemeente zijn we sterk afhankelijk van de inkomsten vanuit het rijk. Het bepaalt of we veel of weinig speelruimte hebben.

IS BEZUINIGEN NODIG?
Onze begroting moet sluitend zijn. Bezuinigingen zijn daarom soms nodig, maar levert vaak op de langere termijn flinke kosten op. Omdat onderhoud niet is uitgevoerd bijvoorbeeld en je in plaats van keurig te hebben geverfd nu het complete kozijn kunt vervangen.
Tegendraads als we zijn en volgens de economische modellen van Keynes moeten we nu juist investeren. Investeren in de energietransitie die ons uiteindelijk ook flink wat kan brengen, maar ook in woningbouw. Dat hoeft niet veel te kosten, want de gemeente faciliteert.

KRITISCHE BLIK NAAR ONSZELF
We hebben als gemeenteraad én college op te grote voet geleefd. We willen teveel, het liefst alles. Terwijl niet alles kan: we moeten keuzes maken. Keuzes die voor élke Oirschottenaar betekenisvol zijn.

Wij willen gewoon de basis op orde en pas tierlantijnen als daar financiële ruimte voor is.

Kortom: betaalbaar kunnen (blijven) wonen, sociaal domein op orde en basisvoorzieningen behouden of doorontwikkelen. Maar ook investeren in de energietransitie omdat dat ons veel kan opleveren. Weg met de ‘nice-to-haves’!

Op die manier kunnen ambtenaren alles beter behappen, krijgen we meer overzicht en zijn we als raad beter in controle.
Dus is de opdracht voor de raad: focus aanbrengen en keuzes maken!

Geef een reactie