Hoe kom jij thuis van het gas af?

Energielasten zullen blijven stijgen, vooral door de belasting op gas. Het kabinet in Den Haag wil ons hiermee dwingen van het gas af te gaan. Maar wat als je nu niet het geld op de plank hebt liggen om je woning te verduurzamen? Tja, dan heb je pech.  Je gaat de komende jaren steeds meer betalen voor het opwarmen van je huis, je douche en je maaltijd. Dikke kans dus dat dat geld nooit op jouw plank ligt. Sociaal Progressief Oirschot wil niemand in de kou laten staan… en geeft aan hoe elk huishouden kan deelnemen aan verduurzaming.

Hoe staat het eigenlijk in de lokale politiek met deze energiekwestie? Dit najaar worden door onze gemeente ingrijpende besluiten genomen over grootschalige zonne- en windenergie, samen met de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, en Reusel-De Mierden, zie Zon en Wind in de Kempen .

Belangrijk voor ons allemaal is de locatie van voorzieningen in het landschap. Heb jij straks een windmolen in je blikveld, of word je verblind door zonnevelden als je naar je werk fietst? Minstens zo belangrijk is wie die voorzieningen mogen aanleggen. Want aan hen moeten wij straks onze energierekening betalen. Krijgen commerciële zonne-en windenergie-ondernemers lukraak bouwvergunningen van de gemeente? En hoeveel invloed krijgen burgers zelf?

Je weet, wij van Sociaal Progressief Oirschot hebben zowel een groen als een sociaal hart. Vanuit ons groene hart steunen we duurzame energieopwekking, in het belang van het klimaat. Daarbij willen we het groene Kempenlandschap waar mogelijk behouden. Door heel zorgvuldig om te gaan met vergunningverlening.

Ons sociale hart zegt dat de gemeente bestaande energiecoöperaties zonder winstbejag moet faciliteren. En íeder huishouden in staat moet stellen mee te doen. De coöperatieve voorzieningen zijn van burgers zelf en worden daardoor makkelijker geaccepteerd in de omgeving. Lasten en lusten verhaal. De gemeente werkt wat ons betreft mee aan het verstrekken van goedkope leningen. Want geld lenen kost nu even géén geld.  En zo’n lening kan pijnvrij worden afgelost, met wat je bespaart door je veel lagere energierekening.

Tot slot, wil je meer weten over jouw specifieke woning en energieverbruik, laat je dan bijpraten op het Energieloket van Kempenenergie, vanaf 7 september elke zaterdag van 10 tot 12 in het Oude Raadhuis.  En je kunt nu al beginnen met het onnodige te besparen. Want wat je niet verbruikt hoef je niet te betalen.

Geef een reactie