Het Landschapskwaliteitsplan, een plan dat ons allemaal aangaat

Afgelopen week is in de gemeenteraadsvergadering het Landschapskwaliteitsplan (30MB) besproken, een eigentijdse visie op het gemeentelijke landschap waar Oirschot de komende 20 jaar aan gaat sleutelen. Het plan is positief ontvangen door betrokkenen uit de samenleving. Ook Sociaal Progressief Oirschot is enthousiast over grote delen van de inhoud, met name over de voorgenomen vergroening en transitie naar kringloop– en natuurinclusieve landbouw. Over de uitvoerbaarheid maken we ons wat zorgen. Daarom hebben wij de vraag neergelegd hoe we ervoor kunnen zorgen dat het plan geen papieren tijger wordt.

Een giga uitdaging

De opgaven in de samenleving zijn groot en gaan over klimaatverandering waar wij en de natuur tegen bestand moeten zijn. Extremen zoals hoosbuien, verdroging en hitte moeten verwerkt kunnen worden. We moeten toe naar duurzame energieopwekking, dat kost ruimte want die zonnepanelen en windmolens moeten ergens komen. De landbouw moet transformeren naar kringlooplandbouw en natuurinclusiviteit zodat lucht en bodem gezonder worden en biodiversiteit behouden. Er moeten woningen bijgebouwd worden. En wat er al is aan natuur, cultuur en erfgoed behouden. En bedrijvigheid goed inpassen zodat het landschap niet verdoost en verrommelt. En recreatieve mogelijkheden bieden voor de toerist. Mobiliteit en infrastructuur fietsen hier ook nog eens doorheen, anders komen we nergens. Samengevat: er ligt een giga uitdaging, en iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen.

Deze giga uitdaging wordt aangegaan door de gemeentegrond op te delen in deelgebieden en voor elk deelgebied aan te geven welke functie (Energietransitie, Natuur, Erfgoed, Recreatie, Wonen, Landbouw, Bedrijvigheid) het meest gewenst is daar. Om een voorbeeld te noemen waar wij enthousiast over zijn: in de overgangsgebieden tussen de verschillende natuurgebieden is natuurinclusieve landbouw het meest gewenst.

De volgende stap is hoe te komen van plan naar uitvoering. Om bij het voorbeeld te blijven: welke maatregelen worden ingezet om traditionele agrariërs aan kringlooplandbouw en natuurinclusief voedsel produceren te krijgen?

Hoe gaat de gemeente om met tegenstrijdige belangen?

Die uitvoering wordt vastgelegd in een bestemmingsplan met uitvoeringsregels. Die geven als het goed is concreet grenzen aan (hier niet) en bieden mogelijkheden (daar wel). Interessant is hoe onze gemeente omgaat met tegenstrijdige belangen. Ter illustratie hiervan de vraag hoeveel ruimte recreatieondernemers in een natuurgebied zullen krijgen. Of hoeveel overlast omwonenden moeten accepteren van duurzame energieopwekking. En last but not least: voor wie en hoe vaak worden afwijkingen van het bestemmingsplan toegestaan? En met welke onderbouwing?

Wij van Sociaal Progressief Oirschot pakken onze controlerende taak heel serieus op, dit heb je misschien al gemerkt in de media. In juni komen we terug op de uitvoeringsregels.

Geef een reactie