Grootschalige mestverwerking in Oirschot?

Mestfabriek

De provincie Brabant is op zoek naar locaties voor grootschalige mestverwerkingsinstallaties (MVI’s). Ongerust vroegen we via raadsvragen of er ook in Oirschot gezocht wordt naar locaties, wat zo blijkt te zijn. Concreet wordt er onderzocht of mestverwerking mogelijk is op bedrijventerrein Westfields (waar o.a. DPD gevestigd is). Andere nabijgelegen zoekgebieden zijn:

 • bedrijventerrein ‘Nieuw Acht’ in Eindhoven;
 • bedrijventerrein aan de Oersebaan (nabij SchippersStop/ Milieustraat) in Veldhoven.

Gevraagd naar het standpunt van het college, laat het college weten dat zij een MVI op de locatie Westfields onwenselijk vinden. Binnen de gemeente is reeds één MVI gevestigd (Broekstraat), het college heeft niet de ambitie er nog meer toe te staan. We zijn uiteraard blij met dit standpunt.

Ook waren we blij te vernemen dat het college in november 2019 een gezamenlijke zienswijze heeft ingediend samen met de andere Kempengemeenten. Daarnaast wordt dit onderwerp besproken in MRE-verband (21 gemeenten) en wordt het college inhoudelijk en procesmatig ondersteund door de Omgevingsdienst en de MRE.

Volgens het college is de zoektocht enkel technisch/theoretisch van aard, en kan er pas daadwerkelijk een MVI komen als dit ook vastligt in het gemeentelijke bestemmingsplan. De zoektocht is puur een technisch onderzoek naar geschikte locaties waarbij aspecten die invloed hebben op de leefomgeving worden afgewogen, zoals geluid, geur en fijnstof. Dit technische onderzoek doet echter al wel flink stof opwaaien en maakt mensen ongerust – en dat snappen we heel goed!

Benieuwd naar het vervolg? Het college verwijst naar deze website: https://landbouwenvoedselbrabant.nl/landbouw+en+natuur/planmer_mest/default.aspx
Hier is de voortgang van de zoektocht (proces, planning en inhoud) te volgen, en kun je ook een online webinar en een Q&A vinden.

3 gedachtes over “Grootschalige mestverwerking in Oirschot?

 1. In Bladel zijn ze de pineut. Na vergunning verlenen (gemeente) is het frauderen, (mestfabriek), wegkijken (gemeente) en procederen (burgers). Decentralisatie tot aan de burger.
  Schriftelijke vragen van Yfke Froentjes (GL-PvdA) aan het college van Bergeijk over mestverwerking Houbraken:
  https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/GemeenteBergeijk/89dac2f3-a41b-4bb7-b2a4-0fc938c4d7c5
  Houbraken heeft een vergunning voor 25.000 ton en heeft volgens de Omgevingsdienst in 2020 minstens 90.336 ton bewerkt. In 2020 heeft de RvS nog uitspraak gedaan over de dwangsom van maximaal 1.5 miljoen euro:
  https://www.ed.nl/kempen/raad-van-state-dwangsom-was-terecht-opgelegd-aan-mestverwerker-in-bergeijk~afe99bd8/

 2. Sociaal Progressief Oirschot is tegen mestfabrieken in de eigen ogeving.
  Maar is niet tegen de uitbreidingsmogelijkheden voor veehouders binnen Oirschot.

  Wel ruim baan aan voor de intensieve veehouderij, maar de mest moet maar buiten Oirschot worden verwerkt. Hypocriet

Geef een reactie