Grootschalige opwekking van groene energie in en om Oirschot

Windmolen Oirschot

Grootschalige opwekking is nodig om klimaat- en milieudoelstellingen te behalen. Sociaal Progressief Oirschot is zeer positief over het uitgebreide en zorgvuldige raadsvoorstel van het college hierover. De gemeente houdt de regie over plaatsingen van zon- en windenergie in het buitengebied, zet in op een eerlijke lasten en lusten verdeling, en op behoud van het mooie buitengebied door de zonneladder te hanteren. Groen en sociaal dus.

Woordvoerder Erik Strijbos heeft aanvullend de wethouder bevraagd over borging van dit groene en sociale, en raadsbrede steun opgehaald voor gebiedsuitbreiding van opwek. Ook heeft Sociaal Progressief Oirschot een motie van De Gewone Man ondersteund waarin het college wordt verzocht álle opwek-initiatieven te inventariseren, zodat we in Oirschot weten waar we over praten.

Omgevingsdialoog
De komst van grootschalige opwek van zon- en windenergie is niet alleen feest, het kan ook nadelige impact hebben op inwoners en natuur. Denk maar eens aan een zonneveld of windmolen in je blikveld. Een goed gevoerde omgevingsdialoog is daarom essentieel. Die loopt nog niet altijd gesmeerd. Ons is in februari 2019 beloofd dat er in de zomer van 2019 werkprocessen zouden worden beschreven en ingevoerd. We hebben hier tot op heden nog niets over gezien. Onze raadsvragen van begin dit jaar zijn nog steeds niet beantwoord. Erik heeft over deze traagheid een verklaring afgelegd in de raadsvergadering van 30 juni ’20 waarin hij zijn ongenoegen uit.

Gebiedsuitbreiding opwek
Eerder kwam de fractie in contact met een ondernemer die wordt overvallen door de komst van een koppelstation op zijn grond. Het station is een voorwaarde voor diverse groene energie opwekkingsinitiatieven en beslaat 6,7 hectare. De ondernemer moet hierdoor zijn agrarische bedrijfsvoering op deze gronden noodgedwongen staken. Hij besluit daarop in november 2019 een zogeheten principeverzoek in te dienen voor een zonnepark, andere invullingen van de gronden blijken niet rendabel. Zowel over het koppelstation als over het principeverzoek blijkt de gemeente niet te hebben gecommuniceerd met de ondernemer. Om de lusten en de lasten voor deze ondernemer beter in balans te brengen werd door ons raadsbrede steun opgehaald voor het openstellen van ook dit gebied voor de opwekking d.m.v. zon.

Reactie op initiatieven uit de samenleving
Sociaal Progressief Oirschot vindt dat alle initiatieven voor de opwek van grootschalige zon- of windenergie goed moeten worden geïnventariseerd. We willen deze initiatiefnemers laten weten waar ze aan toe zijn en waar mogelijk faciliteren, mits het in het sociale en groene beleid past.
Als raad verwachten we dat deze initiatieven persoonlijk beantwoord worden en samen doorgesproken. Dat bleek nog niet te zijn gebeurd. Vandaar dat we een motie van De Gewone Man om dit voortaan anders te regelen vierkant konden ondersteunen.

Zijn we ongeduldig? Ja!
U merkt, we zijn wat ongeduldig op dit thema, maar dat moet ook volgens ons. Op onze vraag wat er nodig is om naast het zorgvuldig doorlopen van het proces ook te versnellen kwam het antwoord dat er vooral goed geleerd moet worden van de eerste projecten. Meer ambtenaren zijn in eerste instantie niet nodig. We hopen dat gunstige voorwaarden zijn geschapen voor de eerste projecten en dat deze snel van start kunnen gaan. Daarbij opteren wij voor de bottom-up projecten van de lokale energie coöperaties. Zij werken zonder winstbejag en dat vinden we maatschappelijk verantwoord ondernemen voor de nutsfunctie die energie is.

Een gedachte over “Grootschalige opwekking van groene energie in en om Oirschot

Geef een reactie