Energiebesparing – wat kun je zelf doen?

Open informatieavond op woensdag 11 september vanaf 19.30 uur in Sociaal Cultureel Centrum de Enck met sprekers Diederik Samsom en wethouder Esther Langens

De Kempengemeenten zijn druk bezig om binnen een paar jaar energie-neutraal te worden. Dat vraagt grote inspanningen van onze inwoners, bedrijven en de overheid.

Kortom: hoog tijd voor goede, begrijpelijke informatie. Wat gaat er veranderen en wat betekent het voor ons als inwoners?

Diederik Samsom was actief voor Greenpeace en partijleider van de PvdA. Momenteel is hij voorzitter van de landelijke ‘Klimaatoverlegtafels’ die door de regering zijn ingesteld om het klimaatakkoord van Parijs handen en voeten te geven. Hij zal vertellen over hoe je zelf aan de slag kan met energiebesparing en energieopwekking.

Esther Langens is wethouder in Oirschot en verantwoordelijk voor milieu en energiebeleid. Zij zal vertellen wat er allemaal gaat veranderen in onze gemeente en wat dit betekent voor ons als inwoners van Oirschot.

Uiteraard is er volop ruimte voor vragen en discussie met beide sprekers. Graag tot woensdag 11 september, 19.30 uur in de Enck!

Geef een reactie