Elektriciteits-masten Oirschot worden verplaatst naar…

Hoogspanningsmasten Oirschot

Begin dit jaar werd al duidelijk dat de elektriciteitsmasten dwars door de bebouwde kom van Oirschot gaan worden verplaatst naar de andere kant van de A58. Daar zijn we als Sociaal Progressief Oirschot heel blij mee gezien alle mogelijke gezondheidsrisico’s.

Ook komen de nieuwe lijnen ondergronds te liggen, en worden twee circuits uitgevoerd. Of dit voldoende is vanwege alle toekomstige groene vormen van energie-opwekking is maar zeer de vraag. We hebben daarom gepleit voor het aanleggen van drie in plaats van twee circuits, zodat de grond niet nog een keer open hoeft.

Ook Tennet twijfelt hierover omdat ze op termijn het derde circuit toch al willen aanleggen. Echter speelt het beschikbare budget voor dit project een rol. De Brabantse Milieu Federatie (en Bernard Gerard) doet een open oproep aan initiatiefnemers om zich te melden met grootse energie-opwekkings-projecten zodat dit project hopelijk toch stevig kan worden aangezet.

Wil je zien waar de nieuwe lijnen komen te liggen? En wil je jouw ideeën hierover insturen? Kijk dan op deze pagina van Tennet.

Geef een reactie