Eindhoven Airport: blijvende inspraak gewenst!

Proefcasus Eindhoven Airport inspraak

Van oktober 2018 tot april 2019 hebben diverse mensen van Sociaal Progressief Oirschot meegepraat op de diverse inspraakmomenten van ‘Proefcasus Eindhoven Airport’ waarin de toekomst van deze lokale luchthaven werd bepaald. Dat resulteerde in een eensgezind signaal vanuit onze regio over de luchthaven, maar het is belangrijk dat het nu niet stil valt; we hebben vurig gepleit voor een overlegstructuur waarbij burgers meer inspraak kunnen hebben.

Ook in het advies van Pieter van Geel is zo’n overlegstructuur benoemd. In november vorig jaar werd daartoe een kwartiermaker aangesteld. En daarna bleef het oorverdovend stil…!

In aanloop naar de ‘Proefcasus Eindhoven Airport’ bezochten we regelmatig de bijeenkomsten van Beraad Vliegverkeer Moet Minder (BVM2) in Knegsel, stuurden we een zienswijze in op de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Luchtvaartnota 2020-2050‘ en waren we aanwezig op Protestival in december 2019 op Schiphol. Leuk detail daarbij is dat Erik Strijbos en Luuk van Straten van onze partij op de cover van het uiteindelijke ‘Proefcasus Eindhoven Airport’ rapport mochten prijken!

Uiteraard zijn we niet tegen de luchthaven, maar groei kan alleen als de overlast (in welke vorm dan ook) wordt teruggebracht. Daarbij is blijvende inspraak nodig om dat te bewaken.

Geef een reactie