Een warm welkom in Oirschot voor nieuwkomers

Sociaal Progressief Oirschot stelt u voor aan twee leden die zich sinds de komst van nieuwkomers eind 2015 in Den Beerschen Bak inzetten voor het welzijn van die mensen: Jacqueline van de Ven en Jozee Kat-Soetens. De motivatie spat er van af bij die twee. “Je krijgt er veel voor terug”,  zeggen ze in koor. Want de mensen zijn je bijzonder dankbaar en nodigen je voor van alles en nog wat uit. Ze geven je een familiegevoel, aldus Jozee.

Aanvankelijk was er angst in de Oirschotse gemeenschap voor zo’n grote groep. Er waren ook de nodige vooroordelen, zoals dat Syriërs en Eritreeërs niet met elkaar om zouden kunnen gaan. Door de gemeente zijn in samenwerking met de vele vrijwilligers die angst en vooroordelen aangepakt. De gemeente organiseerde informatieavonden voor omwonenden, vrijwilligers maakten door één-op-één gesprekken met omwonenden het onbekende toegankelijk. Uiteindelijk werd het erg gezellig in Den Beerschen Bak. De vele vrijwilligers werden voor maaltijden uitgenodigd, en ondervonden aan den lijve dat het een verrijking is om andere culturen te leren kennen.  Angsten en vooroordelen bleken ongegrond.

Zo te horen kost dit vrijwilligerswerk jullie erg veel tijd, wat maakt dat je je inspant voor die mensen? “Het is een gen”, lacht Jozee. “We helpen ze met de vele praktische zaken die op ze afkomen. Ze krijgen informatie en formulieren toegestuurd maar weten dan nog niet wat ze moeten dóen. We helpen kinderen met huiswerk, we gaan mee naar het ziekenhuis”. Jacqueline: “Je ziet dat die ontheemde mensen hulp bij van alles en nog wat nodig hebben. Neem alleen al de bureaucratie waar ze mee te maken krijgen. Die is trouwens ook voor veel Nederlanders te ingewikkeld. Nieuwkomers begrijpen echt niets van ambtelijk en juridisch taalgebruik. En ze snappen het systeem niet, je moet álles uitleggen. Begrippen als eigen risico van de zorgverzekering, toeslagen, loonstrook, arbeidsovereenkomst en ‘in de baas zijn tijd’,  et cetera zijn voor hen onbekend.  Dus ging ik zelf maar bellen naar instanties zoals de Belastingdienst en zo”.

Kunnen ze jullie altijd bellen? Ja. Nieuwkomers ervaren veel stress bij het inburgeren en soms ontstaat er paniek. Zoals bijvoorbeeld bij een terugvordering voor teveel betaalde huurtoeslag. Bij sommigen is er sprake van trauma’s die opspelen, en dan is een luisterend oor en verwijzing naar hulp noodzakelijk. Wel moeten we onze eigen grens bewaken want anders loop je risico overvraagd te worden. Onlangs heeft Jozee afscheid genomen van een gezin waar ze veel voor gedaan heeft, om te voorkomen dat ze té betrokken raakt. “Maar dan zorg je wel voor een andere vraagbaak zodat ze niet in een gat vallen”.

Wat is jullie advies aan de nieuwe coalitie? De gemeente moet beginnen met een keuze te maken met wie ze samenwerken op dit thema. Jozee en Jacqueline raden Best aan. Nieuwkomers kennen Best en ze kunnen er makkelijker komen dan in Eindhoven of Bladel.

Verder vinden ze maatwerk uitermate belangrijk, ondersteuning op het eigen niveau zonder te pamperen. Zet de cliënt centraal in plaats van het systeem. Vraag wat ze nodig hebben. Zorg dat relevante informatie vindbaar is  en beschikbaar in de eigen taal. Maatwerk geldt ook voor het vinden van werk. Voorkom werkloos thuis zitten: een prima manier om een samenleving te leren kennen is er in te werken. Biedt leer-werktrajecten op maat en zorg voor een buddy .

En ze vinden dat de mensen niet te snel na hun inburgering losgelaten moeten worden. Maak een plan van aanpak voor de wat langere termijn. Vaak is hun zelfredzaamheid nog niet op peil na inburgering. Die moet groeien. Eerder hebben we al gezegd dat onze bureaucratie erg ingewikkeld is. Hiermee voorkom je bijvoorbeeld schuldsanering, want die ligt op de loer door onbegrip van ons bureaucratisch systeem.

Tenslotte vinden ze dat er een cultuuromslag moet komen in de bejegening in briefwisseling en contacten.  Die moet gericht zijn op ondersteuning aanbieden in plaats van te veroordelen om bureaucratische fouten die gemaakt worden. Ga niet bij voorbaat uit van fraude maar van onbegrip, tot onomstotelijk het tegendeel blijkt.

Tenslotte hebben ze nog een advies voor de Oirschottenaren: neem een huishouden in je buurt onder je hoede. Zorg dat de mensen vertrouwd raken in de buurt en niet vereenzamen. Nodig ze uit en ga op bezoek. Betrek ze bij buurtfeesten. Binnenkort komen er 150 mensen in de voormalige verslavingskliniek Rodersana. Dat biedt volop kansen hetzelfde mooie werk te doen dat wij al 7 jaar doen.

Geef een reactie