Een Sociaal en Groen 2024!

Wij gunnen élke inwoner een warm en veilig thuis in het monument in het groen.

We blikken terug op 2023 en kijken vooruit naar 2024. Wij hebben onvermoeibaar de aandacht gevestigd op meer sociaal beleid want wie neemt het anders op voor inwoners die een sociaal vangnet nodig hebben? We willen de toegankelijkheid en vindbaarheid van voorzieningen verbeteren en maatwerk realiseren, zodat eerst naar de mens gekeken wordt en niet uitsluitend naar de regels. Voor de natuur hebben we actie gevoerd. Zandpaden beschermen is onderdeel van beleid in ons monument in het groen, we zien dat graag terug in de praktijk. Voor milieu en veiligheid hebben we vuurwerkoverlast aangekaart. Tenslotte praat een regionaal dagblad Oirschottenaren graag bij over de fusieplannen tussen Best en Oirschot, liefst voordat ons eigen college inwoners informeert. Wij zien graag de omgekeerde volgorde.

De fusieplannen met Best gaan in 5 stappen en in stap 4 mogen inwoners “hun zegje doen”, schrijft het ED. Inspraak wordt dus later in het proces een keer afgevinkt. Terwijl wij denken dat er nu al veel te vertellen valt over eventuele samenwerking. Bespreek bijvoorbeeld eens de ervaringen van gemeenten die zo’n fusie al achter de rug hebben. Die zijn positief, een grotere gemeente krijgt meer voor elkaar, dienstverlening wordt beter en betaalbaarder. Wij raden het college aan inwoners nu al mee te nemen om sentiment dat “het allemaal al beklonken is” te voorkomen.

Wat staat ons verder te doen in 2024? Er wonen hier nog steeds mensen die een sociaal vangnet nodig hebben. Over wonen gesproken: betaalbare huizen, meer sociale huurwoningen en flexibele woonoplossingen horen voor ons ook bij een sociaal goed functionerende gemeenschap. Rechts beleid heeft de huidige wooncrisis veroorzaakt. Het ministerie van Volkshuisvesting is immers onder Rutte opgeheven, de vrije markt kreeg vrij spel. We krijgen er inmiddels zelfs VN-rapporteurs voor over de vloer want wonen is een mensenrecht! We hebben maatregelen zoals opkoopbescherming voorgesteld die woningzoekenden helpen. De Oirschotse coalitie ziet hier echter geen brood in. Het aantal betaalbare woningen in Oirschot neemt intussen alleen maar af maar er komen wel meer woningen in het hogere segment. Terwijl op Ekerschot blijkt dat woningen onder de 350.000 goed verkopen en de duurdere woningen niet.

Een ander aspect van betaalbaar wonen is de energierekening. Wij streven naar energiezuinig wonen voor iedere inwoner. Verduurzaming moet mogelijk zijn voor huurders maar ook voor huiseigenaren met een smalle beurs. Wij vinden het geweldig dat goed verdienende huishoudens hun verantwoordelijkheid nemen en zelf verduurzamen. Daarmee dragen zij bij aan klimaatdoelen en halen zij hun energierekening omlaag, de investering verdient zichzelf terug. Laten we anderen die het geld niet hebben maar wel de oplopende energiekosten op weg helpen. Zodat ook zij er warmpjes bij blijven zitten.

Als het gaat om natuurbescherming dan willen wij niet steeds weer natuur opofferen aan een ander belang zoals gemotoriseerd verkeer of toerisme. Goed maaibeleid, bescherming van zandpaden en behoud en aanplant van bomen helpen daarbij. Want weg is weg. In 2024 gaan we gewoon door met onze sociale en groene agenda. Wij gunnen élke inwoner een warm en veilig thuis in het monument in het groen. Ben je het met ons eens en wil je meedoen, stuur dan een mail naar sociaalprogressiefoirschot@outlook.com.

Geef een reactie