De SKOBOS studiereizen

Oirschot onderwijs 3.0

Een paar dagen geleden ontvingen we antwoord van de wethouder op onze vragen over de studiereizen van SKOBOS. Kort samengevat is, zoals we al wisten, SKOBOS een onafhankelijke organisatie met een eigen afsprakenkader, eigen manier van werken en een zelfstandig bestuur. SKOBOS wordt volledig bekostigd door het rijk en heeft de vrijheid om deze publieke middelen op haar eigen manier in te zetten.

Uit de beantwoording blijkt dat de gemeente Oirschot niets bijdraagt aan de kosten voor de reis. En de beoordeling van deze reis ligt volgens de wethouder ook volledig bij SKOBOS. De wethouder heeft onze zorgen en vragen overgebracht aan SKOBOS, die op hun beurt ook hebben gereageerd richting de gemeenteraad.

Kort samengevat vindt SKOBOS dat de reis een aangelegenheid is van SKOBOS en niet van de wethouder en dat de detaillering in onze vragen opmerkelijk is. Onze openbare vragen hebben her en der geleid tot voor SKOBOS ongewenste en tendentieuze reacties. Mocht de politiek vragen hebben over het beleid van SKOBOS, dan kunnen we die beter aan SKOBOS direct stellen.

SKOBOS stelt verder in februari haar personeel op de hoogte te hebben gesteld en de ouders in mei. Interne vragen zijn beantwoord, het is besproken in medezeggenschapsraden en dit heeft volgens SKOBOS verder niet tot inhoudelijke reacties geleid. Meer informatie over het doel van de studiereizen kan worden gelezen op de website van SKOBOS. De reizen worden betaald uit het scholingsgeld van de directeuren en uit de reserves.

Aanleiding voor onze vragen aan SKOBOS waren de bezorgde ouders die de nodige vraagtekens hadden gezet. Er zijn vragen over de groepsgrootte (kan bijvoorbeeld een klein gedeelte niet de opgedane kennis op de rest overbrengen?), er zijn vragen bij de doelgerichtheid (kan de informatie bijvoorbeeld niet dichter bij huis worden gehaald?) en er zijn vragen over de effectiviteit (percentage deelnemers dat SKOBOS verlaat na deelname). Zie ook het bericht in het ED: Vraagtekens bij studietrip naar de VS.

N.a.v. onze openbare vragen kwamen we een hoop meer te weten. Dat studiereizen absoluut niet ongebruikelijk zijn, bijvoorbeeld. Maar ook informatie van onderwijs experts die vertelden dat deze informatie dichter bij huis kan worden gehaald, bovendien met hogere kwaliteit. En dat er ook weerstand was bij ouders n.a.v. de eerdere studiereizen naar Engeland, Afrika en Singapore.

De SKOBOS studiereis werd kortom op deze manier een leerzame casus die onze partij een hoop interessante en soms opmerkelijke inzichten gaf. Ondanks dat we ons van SKOBOS niet mogen bemoeien met de besteding van overheidsgeld – en dat de landelijke overheid dit dus ook niet doet – kunnen we alleen maar kritisch blijven en wensen we SKOBOS dezelfde kritische houding toe.

Geef een reactie