Branding Oirschot: Centrumondernemers willen een breed gedragen visie

Brandstore Visit Oirschot - ondernemers willen meer inspraak

Centrumondernemers van Oirschot hebben met een brandbrief aan gemeenteraad en college flink aan de bel getrokken. En vragen en wensen neergelegd over de samenwerking met Visit Oirschot en gemeente. Samengevat komen deze neer op een gedegen evaluatie van het centrumbeleid 2012-2019. Ook willen ze meer verbinding, communicatie, transparantie en betrokkenheid. Zodat een breed gedragen visie ontwikkeld wordt en niet een visie uit de koker van de gemeente wordt opgelegd. Het moet absoluut democratischer.

Ook eerder is door ons al geblogd over Branding Oirschot. En op dinsdag 17 december stond besluitvorming over budget dat gevraagd wordt voor opknappen en verduurzamen van Het Oude Raadhuis, waar Visit Oirschot huist, op de agenda. Dankzij doortastend optreden van ons raadslid Erik Strijbos is het punt van de agenda gehaald. De stemming is nu uitgesteld naar 2020. Erik betoogde dat er eerst maar eens serieus onderzoek gedaan moet worden naar deze kwestie. En kreeg hiermee een meerderheid van de raad achter zich.

Want anno 2019 is de samenleving aan zet, toch?

Geef een reactie