Blijft er onderwijs in Oostelbeers?

SKOBOS sluit school Oostelbeers

Het eenzijdige besluit van SKOBOS om de basisschool in Oostelbeers per 2022 te sluiten veroorzaakt veel onrust. Ouders voelen zich overvallen en hebben, net als veel anderen partijen, hier stevig op gereageerd. De Dorpsraad Oostelbeers krijgt nu de kans om een onderzoek te doen onder ouders naar wensen en ideeën over basisonderwijs in Oostelbeers. Als SKOBOS en ouders het niet eens worden, kunnen ouders zich organiseren om bijvoorbeeld samen een nieuwe school in Oostelbeers op te richten.

Dat de school in Oostelbeers gaat sluiten als het voorgenomen Integraal Kind Centrum (IKC) tussen Oost- en Middelbeers af is, is al lange tijd bekend. Echter, het IKC is nog niet af, en ook de komst is nog niet 100% zeker. Er is in 2017 een intentieovereenkomst ondertekend door SKOBOS, Klik, de Beerse Boys, Buurtbeheer Middelbeers Westelbeers, Dorpsraad Oostelbeers en Gemeente Oirschot waarbij betrokkenen zich committeren aan realisering van het IKC op sportpark De Klep. Deze intentie is in grote meerderheid terug te vinden in verkiezingsprogramma’s van Oirschotse politieke partijen, ook dat van Sociaal Progressief Oirschot. De huidige gemeenteraad besluit in september of de gemeente zo’n 12 miljoen gaat investeren in het IKC op De Klep.

Na ondertekening van die intentieovereenkomst is echter het signaal vanuit Dorpsraad Oostelbeers genegeerd, zij hebben zich altijd uitgesproken voor twee opties: een IKC op De Klep óf een school op de huidige locatie.
De intentieovereenkomst voorziet hierin met de tekst: Partijen spannen zich in om gedurende de periode tot ingebruikname van het kindcentrum de huidige situatie zoveel mogelijk door te zetten. Dat wil zeggen dat het huidige aanbod en locaties van onderwijs, opvang en sport in De Beerzen gehandhaafd blijft, mits er gedurende het traject zicht blijft op de realisatie van het kindcentrum op een termijn van 5 tot 8 jaar. Met de handhaving van het huidige onderwijsaanbod wordt concreet het behoud van de huidige twee locaties (Oostelbeers en Middelbeers) bedoeld.”

Ouders maken zich nu terecht zorgen dat zij hun school definitief kwijt zijn als het IKC op De Klep geen doorgang vindt. Daarmee gaat de leefbaarheid van Oostelbeers ver achteruit. Met een IKC tússen de dorpskernen blijft de leefbaarheid overeind. Belangrijk omdat er de laatste jaren flink is geïnvesteerd in juist die leefbaarheid. De komst van nieuwe woningen zorgt voor een flinke groei van het aantal basisschoolleerlingen. De prognose voor 2022 is dat er 171 leerlingen vanuit Oostelbeers naar de basisschool gaan, dat zijn er maar liefst 50 meer dan nu!

Sociaal Progressief Oirschot snapt het protest in Oostelbeers volledig! Het voortijdig verdwijnen van de school heeft grote impact op de leefbaarheid. SKOBOS en de Oirschotse politiek hebben het voornemen om een IKC op de Klep te bouwen, maar hierover wordt pas in september beslist. Wij geven de Dorpsraad en dus de ouders een podium waarmee zij heel duidelijk van zich kunnen laten horen! Vanuit de dorpsraad krijgen we al terug dat álle opties worden onderzocht waaronder ook een nieuwe school. De gemeente kan dat echter niet voor ouders regelen, daarvoor zijn de Oostelbeerse ouders zelf aan zet.

Pieter van Loon
Burgerraadslid namens: Sociaal Progressief Oirschot

Een gedachte over “Blijft er onderwijs in Oostelbeers?

  1. Hee, ik lees in een krantenbericht dat de reuring over de school geholpen heeft. SKOBOS moet zich nog steeds een beetje schamen vind ik over zo n bot bericht in deze toch al lastige tijd

Geef een reactie