Actieplan Woningbouw… en hoe betrokken burgers genegeerd werden

Het zoete nieuws is dat Sociaal Progressief Oirschot enthousiast is over het aantal nieuw te bouwen woningen. Het college geeft gas en heeft de ambitie om tot 2030 1250 tot 1500 woningen te bouwen op verschillende locaties. Met pijn in ons hart hebben we ook een minder zoete boodschap: we zijn nogal bezorgd over de wijze waarop bewoners van die locaties konden participeren. Zij zien bedroevend weinig terug van hun input in het actieplan. We blikken graag terug op de digitale raadsvergadering hierover van 8 december, en wat er aan de vergadering voorafging.

Want de hele raad heeft vorige week brieven ontvangen van de dorpsraden van verontruste bewoners. Ook zijn we digitaal bijgepraat door vertegenwoordigers van die raden. Hun oordeel is niet mals. Ze vinden het actieplan op een aantal punten onvolledig en/of onjuist onderbouwd. Ze zien hun actuele stedenbouwkundige input met thema’s als klimaatadaptatie/landschap, cultuurhistorie, maatschappelijke ruimte en sociale kwesties nauwelijks terug. Ze zien te weinig flexibele en creatieve oplossingen voor het woningtekort van nu dat door demografische ontwikkelingen over 30 jaar zal zijn opgelost. Want wat doe je straks als gemeente met het overschot aan woningen waar je nu groen landschap voor opoffert?

Kortom: zij vinden dat het plan voornamelijk gaat over kwantiteit en niet over kwaliteit

Daarbij vonden ze de participatie vooral eenrichtingsverkeer. Er was minimale ruimte voor inbreng van de deelnemers, er werd niet geluisterd en niets gedaan met de input. Dat beeld zien zij nu dan ook terug in het actieplan. Dit negatieve signaal krijgen we van praktisch alle dorpsraden, bewoners en buurtgroepen die zijn uitgenodigd.

Participatie was vooral eenrichtingsverkeer

De meeste raadsleden schikken zich voor de zoveelste keer en zeggen “dat moet beter”. Maar niet Claud Leermakers van de VVD en onze Erik Strijbos al helemaal niet! In zijn ronduit prikkelend betoog vraagt hij aan de wethouder wat hij met deze terugkoppeling gaat doen, en hoe hij denkt deze inwoners weer aan boord te krijgen:

Voorzitter, we zijn extreem ontevreden over de manier waarop de gemeente stelselmatig participatieve processen uitvoert. RijksWaterStaat is er niets bij! Het raadsvoorstel moet wat ons betreft een plan bevatten voor herstel van deze opgelopen schade. En dit keer wél met het motto Samen doen! Voorzitter, de manier waarop wij inwoners betrekken bij onze gemeente, daarover schaam ik mij kapot!

De wethouder vindt de toon waarop hij wordt toegesproken niet leuk en zegt dat participatie nog als een warme rode draad door het hele proces gaat lopen. Kortom, het moet nog gebeuren en het komt allemaal nog. Concreter wordt hij niet.

Leeft de wethouder misschien in een andere werkelijkheid dan die dorpsraden? Wij vinden het onacceptabel dat deze mensen nu al zo teleurgesteld zijn, vindt hij dat ook? Het is helaas niet de eerste keer dat Oirschotse burgers zich niet gehoord voelen, het lijkt wel structureel. Wij gaan de komende tijd op onderzoek en worden graag geholpen door u, zoals de brief in het Oirschots Weekjournaal van deze week. Waarin hele scherpe vragen staan, waaronder of u tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wist welke plannen uw partij wil realiseren?

We hebben inmiddels raadsvragen gesteld over participatieve processen, want we willen weten hoe de gemeente deze gaat verbeteren. Louter zéggen dat de samenleving aan zet is is niet voldoende, je moet het ook laten zién.

Geef een reactie