Aanpakken en doorpakken

Aldus Pieter van Loon, lijsttrekker van Sociaal Progressief Oirschot. We pakken door op het woningaanbod in onze gemeente, op de energietransitie en op gerichte samenwerking met inwoners.

Wonen is een basisrecht van iedereen ongeacht het inkomen. Elke Oirschottenaar die hier wil blijven wonen moet een huis kunnen vinden dat past bij het inkomen, zowel huur als koop. Inmiddels staan er volgens mij genoeg ruim opgezette koopwoningen in onze gemeente, laten we nu vooral vraag-gestuurd bouwen en voorzien in de behoefte van álle Oirschottenaren.

Maak een inhaalslag op blijvend betaalbare woningen voor jong en oud!

De energietransitie heeft alles te maken met een gezonde en groene leefomgeving die ik de generaties na ons van harte gun. Bekijk onze film over schonere voedselproductie. Ook in Oirschot met al haar monumentale panden gaan we van het gas af en we willen het toch lekker warm hebben in huis. 

Betrek lokale installateurs,  laat hen bij huishoudens in kaart brengen wat er moet gebeuren. Dan weten we waar we het over hebben en kunnen we doorpakken op de uitvoering.

Over samenwerking met inwoners is Pieters advies aan de nieuwe raad en het college om actief deze samenwerking op te zoeken, op het beleid dat deze inwoners aangaat. Doe méér dan het afvinken van een participatielijstje, ga in gesprek. Dat komt de uitvoering van plannen zeker ten goede.

Wil je Pieter zelf aan het werk zien, kijk dan hier:

 

Geef een reactie